От шест хиляди години насам по земите на нашите предци изкусни майстори са ваяли изящни златни и сребърни съкровища, будещи възхита и до днес, ковали са остри мечове и са изработвали яки щитове. Не само митичният Орфей е живял по тези земи, тук славният Спартак е усвоявал бойното изкуство с оръжие, създадено от талантливите древни майстори. От основаването на Българската държава през 681 год. насам всички успехи на българските воини са подпомогнати от качеството на българското оръжие. Съвременната българска отбранителна индустрия досега е доказала своята способност да произвежда високоефективни и надеждни изделия, които намират добър прием в много страни по света.

Сдружението “Българска отбранителна индустрия” е юридическо лице с нестопанска цел. Основано е през 2004 год. от 12 водещи в отрасъла предприятия и има за цел да служи като форум за обмяна на идеи между държавните органи и отбранителната индустрия за решаване на проблеми на отрасъла и за неговото устойчиво развитие. Сдружението си поставя за цел формирането на “единен глас” на българската отбранителна индустрия по въпросите на държавната политика за модернизация, отбранително-индустриална политика, офсетна политика, политика за процедури и доставки за отбраната и сигурността, научни изследвания и технологично развитие. Сдружението “Българска отбранителна индустрия” ще работи за развитието и укрепването на отрасъла за решаване на проблемите по сигурността и отбраната на страната.

Ние поддържаме контакти с българските държавни органи и с нашите партньори в областта на отбранителната индустрия и технологии; установяваме контакти и взаимодействие със сродни сдружения от страната и чужбина; набираме и разпространяваме информация относно държавната политика и процедури за доставки за отбраната и сигурността, научните изследвания и технологичното развитие; подкрепяме действията на държавните органи и организации в сектора за сигурност в интерес на развитието на българската отбранителна индустрия. Сдружението организира национални и международни срещи и конференции в изпълнение на поставените цели, разпространява информация в чужбина за дейността си и за възможностите на своите членове и формира програмни направления по функционални области.