РЕЗЮМЕ – на целите и задачите на националната конференция с международно участие „Отбранителната индустрия лидер на иновациите в България“.
Повече информация

14.00 ч. на 21 Октомври в Централен военен клуб, работна среща в София – Сдружение „Българска отбранителна индустрия” и Европейската Асоциация на Аерокосмическите Отбранителни индустрии.
Повече информация

Сдружение “Българска отбранителна индустрия” разработи “Стратегия за развитие на българската отбранителна технологично-индустриална база”, която беше приета от Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет на Република България на 27.05.2011г.
Повече информация