Ден на отбранителната индустрия в рамките на заседанието на групата на НАТО по морските въоръжения
На 27 юни 2019 г., във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ се състоя индустриален ден на българската отбранителна промишленост в рамките на заседанието на групата на НАТО по морските въоръжения.

Сдружение „Българска отбранителна индустрия“ (СБОИ) беше представено от фирмите: МТГ ДЕЛФИН АД, ОПТИКС АД, ЧЕРНО МОРЕ АД, ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД и ТЕРЕМ ЕАД, които организираха изложба с изделия и системи на дружествата в областта на морските въоръжения.

Господин Петър Чолаков, съпредседател на СБОИ, представи презентацията на Сдружението за възможностите на нашата индустрия.

Впечатленията от страна на гостите бяха чудесни и ние се надяваме министерството на отбраната и видовете въоръжени сили да продължат тази добра практика и да представят възможностите на българската индустрия в рамките на заседанията на работните групи по линия на НАТО, които се организират в нашата страна.
2.07.2019 г.

 1. Ден на отбранителната индустрия в рамките на заседанието на групата на НАТО по морските въоръжения
 2. Ден на отбранителната индустрия в рамките на заседанието на групата на НАТО по морските въоръжения
 3. Ден на отбранителната индустрия в рамките на заседанието на групата на НАТО по морските въоръжения
 4. Ден на отбранителната индустрия в рамките на заседанието на групата на НАТО по морските въоръжения
 5. Ден на отбранителната индустрия в рамките на заседанието на групата на НАТО по морските въоръжения
 6. Ден на отбранителната индустрия в рамките на заседанието на групата на НАТО по морските въоръжения
 7. Ден на отбранителната индустрия в рамките на заседанието на групата на НАТО по морските въоръжения
 8. Ден на отбранителната индустрия в рамките на заседанието на групата на НАТО по морските въоръжения

Благодарственно писмо от контраадмирал Кирил Михайлов

 

Фирмите от Сдружение “Българска отбранителна индустрия” с успех представят своите продукти и системи на едно от най-големите международни изложения на въоръжения и бойна техника – IDEF 2019,Република Турция, Истанбул
30.04.2019 г.

 1. Фирмите от Сдружение Българска отбранителна индустрия на изложение IDEF 2019, Истанбул
 2. Фирмите от Сдружение Българска отбранителна индустрия на изложение IDEF 2019, Истанбул
 3. Фирмите от Сдружение Българска отбранителна индустрия на изложение IDEF 2019, Истанбул
 4. Фирмите от Сдружение Българска отбранителна индустрия на изложение IDEF 2019, Истанбул
 5. Фирмите от Сдружение Българска отбранителна индустрия на изложение IDEF 2019, Истанбул
 6. Фирмите от Сдружение Българска отбранителна индустрия на изложение IDEF 2019, Истанбул
 7. Фирмите от Сдружение Българска отбранителна индустрия на изложение IDEF 2019, Истанбул
 8. Фирмите от Сдружение Българска отбранителна индустрия на изложение IDEF 2019, Истанбул

 

Отбранителната индустрия е лидер в иновациите
Има над 1,5 млрд. Евро оборот годишно, инвестира 500 млн. във върхови технологии, казва съпредседателят на СБОИ акад. Стефан Воденичаров
01.03.2019 г.
Повече информация

Оръжейната индустрия иска среща с министрите на отбраната и на икономиката.
Интервю на Явор Стаматов с акад. Стефан Воденичаров и Бойко Ноев
24.02.2019 г.
Повече информация

Фирмите от Сдружението на българската отбранителна индустрия /СБОИ/ и синдикатите искат среща с министрите на отбраната и икономиката
04.02.2019 година, Гр. Казанлък

Първо съвместно заседание на фирмите от отбранителната индустрия на България, членуващи в Сдружението на българската отбранителна индустрия /СБОИ/ и синдикатите, се проведе в Казанлък. Форум в този формат е без аналог до момента, заяви академик Стефан Воденичаров, един от съпредседателите на Сдружението .

Участниците в разширеното заседание обсъдиха актуални въпроси на българската отбранителна индустрия, бъдещето на отбранителната индустрия, свързани с кадровото обезпечаване с нужните специалисти, социалната политика, партньорството с държавата, синдикатите и други.
Изразена бе тревога от отношението на държавата към българския ВПК и неговото привличане в реализацията на проектите, свързани с модернизацията на българската армия.
Участващите в срещата взеха решение да бъде отправено Писмо – покана до министрите на отбраната и на икономиката на Република България Красимир Каракачанов и Емил Караниколов, за провеждането на съвместна среща с фирмите от българския ВПК ,членуващи в СБОИ и ръководителите на синдикатите, на която среща да се обсъдят въпросите за отношението на държавата към българските фирми от отбранителната индустрия и мястото им в модернизацията на българската армия и обезпечаването на отрасъла с нужните кадри. На форума в Казанлък бе изразена и тревогата на синдикалните организации в “Дунарит” АД – Русе, във връзка с натиска на държавата спрямо предприятието и намалените поръчки и растящата тревога на работещите, вследствие на това. Сдружението на фирмите от българската отбранителната индустрия /СБОИ/ е създадено преди 14 години като законосъобразен форум и единен глас за обмен на идеи между държавните органи и индустрията за решаване на проблеми, свързани с отбранителната индустрия, с отбраната и сигурността на Република България, за постигане на устойчиво развитие на отрасъла.
Към момента в 15-те фирми, членуващи в СБОИ, пряко или косвено са заети над 20 хиляди души или около 70 хиляди човека със семействата.
Повече информация

 

Управителният съвет на Сдружение „Българска отбранителна индустрия” (СБОИ), със седалище и адрес на управление гр. София, район „Слатина”, бул. „Шипченски проход” N 67, юридическо лице с нестопанска цел, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от Устава на Сдружението, и в изпълнение на решение от свое заседание, проведено на 12.12.2018 г., свика по своя инициатива редовно Общо събрание на членовете на Сдружението на 11 януари 2019 г., от 15:00 ч., в гр. Хисаря, СПА хотел Хисар. Основните материали от Общото събрание са посочени в прилежащите файлове.
– Отчетен доклад за дейността на управителния съвет на СБОИ за 2018 г.
– Анекс

 1. Общо събрание на членовете на Сдружението на 11 януари 2019 г.
 2. Общо събрание на членовете на Сдружението на 11 януари 2019 г.
 3. Общо събрание на членовете на Сдружението на 11 януари 2019 г.
 4. Общо събрание на членовете на Сдружението на 11 януари 2019 г.

 

РЕЗЮМЕ – на целите и задачите на националната конференция с международно участие „Отбранителната индустрия лидер на иновациите в България“.
Повече информация

14.00 ч. на 21 Октомври в Централен военен клуб, работна среща в София – Сдружение „Българска отбранителна индустрия” и Европейската Асоциация на Аерокосмическите Отбранителни индустрии.
Повече информация

Сдружение “Българска отбранителна индустрия” разработи “Стратегия за развитие на българската отбранителна технологично-индустриална база”, която беше приета от Междуведомствения съвет по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната към Министерския съвет на Република България на 27.05.2011г.
Повече информация