През 2007 г. Асоциация „Българска отбранителна индустрия” се присъедини към голямото семейство на компаниите и организациите, членове на Европейската Асоциация на Аерокосмическите Отбранителни Индустрии. По този начин бяха създадени необходимите предпоставки за адекватното ни участие в единния Европейски пазар на отбранителни продукти.

За да бъдем конкурентоспособни, в началото на 2008 г., на основата на опита на страните-членки на Европейския съюз, извършихме анализ на условията, в които функционира нашата отбранителна индустрия и определихме базовите предпоставки за нейното успешно развитие.

Следващият материал е предназначен както за производителите на отбранителни продукти в нашата страна, така и за административните органи и организации, които е необходимо да създадат единна, целенасочена и ангажирана държавна политика за укрепване, развитие и защита на Българската отбранителнo-технологична и индустриална база. Ако искаме да сме адекватни на времето, в което живеем, трябва да заимстваме най-доброто от нашите партньори за целите на развитието и просперитета на отбранителната ни индустрия.

АНАЛИЗ НА СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ (опита на Европейския Съюз и България)