: Представител

Петър Манджуков
Изпълнителен Директор

 1. Петър Манджуков

: Предмет на дейност

Български Индустриален Инженеринг и Мениджмънт (БИИМ) АД от основаването си през 2001 година, е една от водещите фирми специализирани в търговия и индустриално коопериране с продукти, свързани с отбраната и изделия и технологии с двойна употреба.

БИИМ АД е 100% частна компания, чиито собственици разполагат с над 50 години опит в бизнеса свързан с отбраната.

БИИМ АД разполага с пълна лицензия за външнотърговска дейност с оръжие № 03.09-4-1/25.02.2015 валидна до 25.02.2020 и регистрации за брокерска дейност с оръжие и изделия и технологии с двойна употреба.

Сфери на дейност

БИИМ АД осъществява следните дейности:

 • Внос, износ и реекспорт на отбранителни продукти;
 • Поддръжка, диагностика, ремонт и модернизация на военно имущество и техника, с доставка на необходимите резервни части, оборудване, документация и специалисти;
 • Лицензионна и инженерингова дейност в т.ч. трансфер на технологии и “ноу-хау”, техническа помощ и обучение в областта на монтажа и модернизацията на специални обекти и технологически линии за производство, поддръжка и ремонт на специални изделия и системи.

Основен приоритет в дейността на БИИМ АД е комплексната доставка на всички видове резервни части, агрегати и готови изделия в следните основни направления:

 • Бронетанкова техника и снаряжение;
 • ПВО – ракетни, артилерийски и радиолокационни системи, симулатори и муниции;
 • Леко и тежко въоръжение, боеприпаси, в т.ч. противотанкови и противосамолетни средства за близък бой;
 • Полеви артилерийски и ракетни системи и тяхното снаряжение;
 • Самолети, вертолети и тяхното въоръжение, боеприпаси и оборудване;
 • Свързочна техника и електронна спецтехника;
 • Комуникации, SIGINT, CRYPTO и електронно военно оборудване.

БИИМ АД се отличават с голяма гъвкавост и ефективност, както при решаване на текущи въпроси по текущите си договори, така и при планирането и реализацията на пазарната си политика в близък и стратегически план. Фирмата е отворена към осъществяването на съвместни делови проекти в перспективни области.

Опит в миналото

От края на миналия век, БИИМ АД извършва доставки на технологично военно оборудване, оръжия и амуниции, и свързаните с тях инженерингови проекти за страните от Европа, Близкия Изток, Африка и бившите Съветски републики.

Международно сътрудничество:

БИИМ АД поддържа традиционно добри отношения с редица производители и доставчици на продукти, свързани с отбраната и изделия и технологии с двойна употреба от Беларус, България, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Украйна и др.

: Сертификати

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008

: Галерия

 1. Български Индустриален Инженеринг и Мениджмънт