: Представител

Светлин Стоянов
Изпълнителен Директор

 1. Светлин Стоянов

: Предмет на дейност

„МТГ – Делфин” АД е създадена през януари, 1991г. За своето близо тридесетгодишно съществуване дружеството завоюва стабилни позиции и име на международния пазар като надежден партньор в корабостроителния и кораборемонтния бизнес сектор.

Производствените мощности и ресурсния капацитет на завода обезпечават строителството на специализирани кораби с водоизместване до 8‘500 тона и ремонт на кораби с водоизместване до 18‘000 тона.

Предметът на дейност на дружеството е:

 • Кораборемонт – в Завода се извършват класови и междинни ремонти средно на 50 плавателни съда годишно
 • Преустройство на кораби
 • Корабостроене
  • Патрулни катери за вътрешни води
  • Офшорни патрулни кораби/ корвети
  • Учебно-ветроходни кораби
  • Драгажни кораби
  • Кораби от спомагателния флот
 • Танкери

: Сертификати

Система за управление на качеството в „МТГ Делфин“ АД е изградена и сертифицирана в съответствие с изискванията на:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • OHSAS 18001:2015
 • НАТО AQAP 2110

: Галерия

 1. „МТГ-Делфин” АД
 2. „МТГ-Делфин” АД
 3. „МТГ-Делфин” АД
 4. „МТГ-Делфин” АД
 5. „МТГ-Делфин” АД
 6. „МТГ-Делфин” АД
 7. „МТГ-Делфин” АД
 8. „МТГ-Делфин” АД