: Представител

Христо Ибушев
Изпълнителен Директор

Станил Станилов
Изпълнителен Директор

 1. Христо Ибушев
 2. Станил Станилов

: Предмет на дейност

Арсенал 2000 АД е холдингова структура от няколко компании и разполага с лицензия от Правителството на Р България за снабдяване на военна продукция. Компанията инвестира в изделия, свързани с отбраната, както и в изделия и технологии с двойна употреба.

Арсенал 2000 АД има пълен лиценз за дейността си (№ 11.00-775-1/27.01.2015) и регистрации за брокерска дейност с оръжие, и изделия и технологии с двойна употреба.

Арсенал 2000 АД е 100% частна структура с 20 години опит в бранша.

Сфери на дейност

 • Инвестиции в прозводство за отбраната и в софтуерни решения;
 • Внос, износ и реекспорт на изделия, свързани с отбраната;
 • Трансфер на технологии, ноу-хау и допълнителни услуги;

Компанията предлага

 • Стрелкови оръжия и артилерийски системи
 • Боеприпаси и техните компоненти
 • Пиротехнически военни изделия
 • Гражданско производство – инструментална екипировка, ловни оръжия и боеприпаси.

Нашата мисия е да бъдем лидери на пазара в индустриалните сегменти, в стремежа ни да отговорим на все по-големите и разнообразни изисквания на потребителите. Фокусът ни е изграждане на трайни бизнес отношения с нашите клиенти. Традиционно, Арсенал 2000 АД участва във всички големи изложения и търговски панаири по света, промотирайки издръжливостта и надежността на продукта и бранда в рамките на международната пазарна концепция за отбрана и сигурност.

Партньори и клиенти

Правителствени и частни структури в Европа, Близък изток, Азиатско-тихоокеанския регион, Африка, Северна и Южна Америка.

: Сертификати

Предлаганата продукция от Арсенал 2000 АД се конструира, произвежда и контролира в съответствие с изискванията на Публикацията на НАТО – AQAP 2110 и на ISO 9001.

Системата за управление на качеството е сертифицирана от МО за съответствие с AQAP 2110 – за специалното производство, и от LRQA за съотвествие с ISO 9001 – за гражданското производство.

 1. Арсенал 2000 АД - Сертификат
 2. Арсенал 2000 АД - Сертификат
 3. Арсенал 2000 АД - Сертификат

: Галерия

 1. Арсенал 2000 АД
 2. Арсенал 2000 АД
 3. Арсенал 2000 АД
 4. Арсенал 2000 АД
 5. Арсенал 2000 АД