: Представител

Николай Ибушев
Изпълнителен Директор

 1. Николай Ибушев

“АРСЕНАЛ” АД е основано през 1878г.
Общо заети: над 10000

: Предмет на дейност

“Арсенал” АД – Казанлък e крупно многофункционално инфраструктурно предприятие, заема водеща позиция в националната икономика и е фирма с богати традиции в разработването, производството, търговията и инженеринга на стрелково оръжие, артилерийско въоръжение, безоткатни противотанкови оръжия, стрелкови и артилерийски боеприпаси, изстрели за подцевни, револверни и противотанкови гранатомети, различни видове ръчни гранати, капсули, барути, пиротехнически изделия; оръжия и боеприпаси за ловни и спортни цели; твърдосплавни пластини и инструменти, отливки, изковки и др., както и основни части, сборки и принадлежности за изделията на други фирми от отбранителната промишленост.

В “Арсенал” АД се осъществя затворен цикъл на работа – от суровината до готовото изделие и пълната комплектация за него. В дружеството са изградени и развити мощности за серийно производство на:

Стрелкови оръжия и артилерийски системи

 • 9×18, 9×19 mm картечни пистолети “Шипка”
 • 5.56×45 mm и 7.62×39 mm автомати “Арсенал”
 • 5.56×45 mm и 7.62×39 mm леки картечници “Арсенал”
 • 7.62×51 mm и 7.62×54 mm картечници “Арсенал”
 • 23×152 mm зенитни установки (за сухопътните и морските сили)
 • 40 mm и 40×46 mm гранатохвъргачки – револверен тип
 • 40 mm и 40×46 mm подцевни гранатомети “Арсенал”
 • 40×46 mm самостоятелен гранатомет “Арсенал”
 • 60 mm, 81 mm и 82 mm минохвъргачки
 • Ръчни и станочни противотанкови гранатомети

Различни видове боеприпаси и техните компоненти

 • 5.56×45 mm патрони
 • 7.62 × 39 mm патрони
 • 7.62 × 51 mm патрони
 • 7.62 × 54 mm патрони
 • 9×18 mm патрони
 • 9×19 mm патрони Parabellum
 • 23×115 mm изстрели
 • 23×152 mm изстрели
 • 30×165 mm изстрели изстрели за автоматични оръдия 2А42, 2А38, 2А72 и тип GSh – 30
 • 30 mm изстрели за автоматични гранатомети
 • 40 mm и 40×46 mm изстрели за подцевни гранатомети
 • Боеприпаси за ръчни и станочни противотанкови гранатомети
 • 60 mm, 81 mm, 82 mm, 120 mm минохвъргачни изстрели
 • Неуправляема ракета ARS-8KOM
 • Ръчни гранати: отбранителни, нападателни, димни, звуково-светлинни
 • Различни видове взриватели
 • Капсул-възпламенители, барути, барутни заряди, и др.

Пиротехнически военни изделия

Гражданско производство – инструментална екипировка, ловни и спортни оръжия и боеприпаси.

“Арсенал” АД притежава пълна лицензия, издадена от Правителството на Република България, за право на външнотърговска дейност с оръжие.

Бизнес дейности

 • износ на 80 % от продукцията на международните пазари
 • търговска дейност съсредоточена основно в Средния Изток, Югоизточна Азия, Африка и САЩ
 • коопериране на производството с водещи чуждестранни производители

Профил на фирмата

: Сертификати

Система за управление на качеството в „Арсенал“ АД е изградена и сертифицирана в съответствие с изискванията на:

 • ISO 9001:2008 – за гражданско производство
 • Публикация на НАТО – AQAP 2110 – за специално производство

: Галерия

 1. Арсенал АД
 2. Арсенал АД
 3. Арсенал АД
 4. Арсенал АД
 5. Арсенал АД
 6. Арсенал АД
 7. Арсенал АД
 8. Арсенал АД