: Представител

Инж. Петър Петров
Изпълнителен Директор

 1. инж. Петър Петров

: Предмет на дейност

Проектиране, производство и търговия на авиационни, артилерийски и инженерни боеприпаси и промишлени взривни вещества. Делабориране (утилизация) на боеприпаси. Производство на машини за ремонт и поддръжка на ЖП линии.

Авиационни боеприпаси

 • ФАБ 500M62. Фугасна авиационна бомба
 • БЕТАБ 500. Бетонобойна авиационна бомба
 • ОФАБ 500М62 PF. Осколочно -фугасна авиационна бомба с готови осколки
 • ОФАБ 250-270. Осколочно -фугасна авиационна бомба
 • ОФАБ 100-120ТБ. Термобарична осколочно -фугасна авиационна бомба
 • ОФАБ 100-120. Осколочно -фугасна авиационна бомба
 • ОФАБ 100-130 PF. Осколочно -фугасна авиационна бомба с готови осколки
 • ОФАБ 100НВ. Осколочно -фугасна авиационна бомба
 • П 50-75 Д. Практическа авиационна бомба – дневен вариант
 • П 50-75 Н. Практическа авиационна бомба – нощен вариант
 • П 50 ШД. Практическа авиационна бомба
 • АМВ-АЕ2 Авиационен взривател

Артилерийски боеприпаси

 • 122мм изстрел с осколочно-фугасна граната за гаубица Д-30 и самоходна гаубица 2С1
 • 120мм минометен изстрел с осколочно-фугасна мина за 120мм
 • 82мм минометен изстрел с осколочна мина към 82мм
 • 81мм изстрел с далекобойна осколочно-фугасна граната за 81мм миномет
 • Изстрел ОГ – 7
 • Взриватели за артилерийски боеприпаси
 • Метателни заряди за артилерийски боеприпаси

Инженерни боеприпаси

 • Ръчна граната нападателна РГД-5
 • Ръчна граната отбранителна РГО-78
 • Пластични взривни вещества
 • Еластично взривно вещество
 • Кумулативни заряди

Изделия за граждански цели

 • Детониращ водоустойчив шнур
 • Пресовки от взривни вещества
 • Противоградова ракета
 • Лети бустери

Утилизация

 • Авиационни боеприпаси
 • Артилерийски боеприпаси
 • Инженерни боеприпаси
 • Термично обезвреждане на малокалибрени боеприпаси и взривателни устройства

Профил на фирмата

: Сертификати

Интегрираната система за управление на “Дунарит” – АД е сертифицирана за съответствие на изискванията на ISO 9001: 2008, съюзната публикация на НАТО – AQAP 2110 и ISO 14001: 2004.

: Галерия

 1. Дунарит АД
 2. Дунарит АД
 3. Дунарит АД
 4. Дунарит АД
 5. Дунарит АД
 6. Дунарит АД
 7. Дунарит АД
 8. Дунарит АД
 9. Дунарит АД