: Представител

Д-р инж. Иван Стоянов
Изпълнителен Директор

 1. Д-р инж. Иван Стоянов

: Предмет на дейност

“Електрон” Консорциум АД има дългогодишен опит в изследването, разработката и производството на специална електроника. Дружеството разполага с високо квалифицирани специалисти в областта на комуникационната техника, радиолокацията и системите за управление, което му позволява да интегрира целеви работни колективи за изпълнението на конкретни поръчки.
“Електрон” Консорциум АД разполага с развойни лаборатории, оборудвани със съвременна измервателна апаратура и високотехнологично производство за асемблиране на печатни платки, включително и по технологията за повърхностен монтаж.

Продуктовата структура на фирмата включва:

 • Комуникационна техника
 • Радиолокационна техника
 • Системи за управление
 • Радиопротиводействие
 • Специализирано програмно осигуряване

Фирма Електрон Консорциум АД специализира в разработването, производството, доставката и интегрирането на специализирана електроника, като:

 • Комплексни свързочни апаратни за нуждите на Българската армия
 • Метеорологични радиолокационни станции
 • Система за борба с градушките
 • TCP/IP комуникационни мрежи
 • Специализирана радиокомуникационна техника
 • Фотоволтаични системи и светодиодно осветление
 • Нестандартно технологично оборудване

Производствените възможности на Електрон Консорциум АД включват:

 • Монтаж на печатни платки, възли и крайни изделия
 • Два Pick&Place автомата за SMD монтаж
 • Пещ за Reflow спояване
 • Безоловни (Lead-free) технологии
 • Климатично и механично тестване

Електрон Консорциум АД притежава пълен лиценз, издаден от Правителството на Република България, за външнотърговска дейност с оръжие.

: Сертификати

Електрон Консорциум АД има изградена функционираща система за управление на качеството и е сертифицирана по ISO 9001:2000 от Bureau Veritas.

: Галерия

 1. Електрон Консорциум АД
 2. Електрон Консорциум АД
 3. Електрон Консорциум АД
 4. Електрон Консорциум АД
 5. Електрон Консорциум АД
 6. Електрон Консорциум АД
 7. Електрон Консорциум АД
 8. Електрон Консорциум АД