: Представител

Академик Стефан Воденичаров
Генерален директор

 1. Академик Стефан Воденичаров

: Предмет на дейност

“ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС” ЕООД е основана през 2008 год. и е една от водещите организации в България в областта на националната сигурност и отбрана. Екипът от учени и специалисти, които работят в различни области на инженерните науки, притежава дългогодишен опит в създаването, разработването и производството на високотехнологични изделия и системи за отбраната и сигурността.

Дейността на дружеството в областта на сигурността и отбраната е свързана със създаване, разработване и производство на високотехнологични изделия и системи за:

 • Защита срещу нападение по суша, въздух и вода
 • Противодействие на терористични операции
 • Модернизиране на съществуващи изделия за отбраната

: Основни изделия

Основните отбранителни продукти на дружеството включват:

Изделия и системи срещу нападение по вода:

 • Фамилия морски мини (противодесантна, дънни, противодиверсионни “Лимпет” мини)
 • Високотехнологични подводни взриватели за съществуващи експлозивни устройства и мини
 • Подводни противодиверсионни устройства
 • Хидроакустични системи за управление
 • Оборудване за миниране

Изделия и системи срещу нападение по суша и въздух:

 • Фамилия противотанкови мини
 • Фамилия противохеликоптерни мини
 • Високотехнологични взриватели за съществуващи противотанкови мини
 • Дистанционно управляеми системи за взривяване
 • Брони за леки и тежки бронирани машини
 • Средства за индивидуална защита

Изделия и системи срещу терористични действия:

 • Система за защита на пристанища срещу надводни и подводни терористични нападения
 • Охранителна система за защита на важни обекти и гранични участъци
 • Средства за защита на хеликоптери срещу РПГ
 • Фамилия ръчни гранати за антитерористични операции
 • Оборудване за откриване на експлозивни устройства
 • Средства за индивидуална бронева защита за специализираните антитерористични части

Профил на фирмата – проспекти

Център за върхови постижения “Анти-терористични интелигентни системи”

: Сертификати

Дружеството е сертифицирано в съответствие с ISO 9001:2008.

: Галерия

 1. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС
 2. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС
 3. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 4. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 5. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 6. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 7. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 8. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 9. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 10. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 11. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 12. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 13. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 14. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 15. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 16. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 17. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 18. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 19. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 20. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 21. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 22. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 23. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 24. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 25. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 26. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 27. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 28. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 29. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД
 30. ХАЙ-ТЕХ АЙ ЕМ ЕС ЕООД