: Представител

Чл.кор.дтн. Стефан Воденичаров
Директор

 1. Академик Стефан Воденичаров

: Предмет на дейност

ИМСТЦХ е основан през 1967 год. и е една от водещите организации в България в областта на националната сигурност и отбрана. Екипът от учени и специалисти, които работят в различни области на инженерните науки, притежава дългогодишен опит в създаването, разработването и производството на високотехнологични изделия и системи за отбраната и сигурността. Националният център за съвременни анти-терористични системи към ИМСТЦХ е създаден през 2008 год.

Научно-изследователска и развойна дейност

Научно-изследователската и развойна дейност на ИМСТЦХ е насочена в следните основни направления:

 • Металознание и термообработка
 • Леене, кристализация, структура и характеристики на метали и сплави
 • Пластичност и разрушаване на материалите
 • Заваръчни процеси
 • Керамични и композитни материали
 • Екологични високотехнологични процеси
 • Създаване, разработване и производство на високотехнологични изделия и системи за отбранителната промишленост.

Научно-изследователската дейност на ИМСТЦХ в областта на сигурността и отбраната е свързана със създаване, разработване и производство на високотехнологични изделия и системи за:

 • защита срещу нападение по суша, въздух и вода
 • противодействие на терористични операции
 • модернизиране на съществуващи изделия за отбраната

ИМСТЦХ участва в международни научно-изследователски и развойни проекти, между които:

 • Програма на НАТО за защита на хеликоптери срещу РПГ, в която ИМСТЦХ е водеща организация
 • Програма на НАТО за защита на пристанища срещу терористични действия
 • Програма на НАТО за разработване на алтернатива на противопехотни мини, в която ИМСТЦХ е водеща организация от българска страна
 • Двустранен проект за усъвършенствана защита на бронирани машини срещу кинетични и кумулативни боеприпаси
 • Двустранен проект за методи и системи за откриване на импровизирани взривни устройства

: Основни изделия

Основните отбранителни продукти на ИМСТЦХ включват:

Изделия и системи срещу нападение по вода:

 • Фамилия морски мини (противодесантна, дънни, противодиверсионни „Лимпет” мини)
 • Високотехнологични подводни взриватели за съществуващи експлозивни устройства и мини
 • Подводни противодиверсионни устройства
 • Хидроакустични системи за управление
 • Оборудване за миниране

Изделия и системи срещу нападение по суша и въздух:

 • Фамилия противотанкови мини
 • Фамилия противохеликоптерни мини
 • Високотехнологични взриватели за съществуващи противотанкови мини
 • Дистанционно управляеми системи за взривяване
 • Брони за леки и тежки бронирани машини
 • Средства за индивидуална защита

Изделия и системи срещу терористични действия:

 • Система за защита на пристанища срещу надводни и подводни терористични нападения
 • Охранителна система за защита на важни обекти и гранични участъци
 • Средства за защита на хеликоптери срещу РПГ
 • Фамилия ръчни гранати за антитерористични операции
 • Оборудване за откриване на експлозивни устройства
 • Средства за индивидуална бронева защита за специализираните антитерористични части

Профил на фирмата – проспекти

Център за върхови постижения “Анти-терористични интелигентни системи”

: Сертификати

ИМСТЦХ е сертифициран в съответствие с AQAP-2110 и ISO 9001:2000.
Институтът е сертифициран за достъп до класифицирана информация на ниво “Secret” в съответствие с изискванията на НАТО и ЕС.

: Галерия

 1. Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.А.Балевски с център по хидроаеродинамика
 2. Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.А.Балевски с център по хидроаеродинамика
 3. Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.А.Балевски с център по хидроаеродинамика
 4. Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.А.Балевски с център по хидроаеродинамика
 5. Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.А.Балевски с център по хидроаеродинамика
 6. Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.А.Балевски с център по хидроаеродинамика
 7. Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.А.Балевски с център по хидроаеродинамика
 8. Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.А.Балевски с център по хидроаеродинамика
 9. Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.А.Балевски с център по хидроаеродинамика