: Представител

Александър Михайлов
Изпълнителен Директор

  1. Александър Михайлов

: Предмет на дейност

Кинтекс е създадена през 1966 г. като специализирана фирма за търговия с отбранително оборудване. През 1992 г. Кинтекс е преобразувана в акционерно дружество, в съответствие с Търговския закон, който влезе в сила в България през 1991 г. Всички акции са собственост на държавата.

Кинтекс има генерален лиценз за износ, внос и реекспорт на продукция зa армията и полицията.

Кинтекс е специализирана в износа на продукция на българска та отбранителна индустрия – военно оборудване за всички родове войски.

Сфери на дейност

  • въоръжение, боеприпаси, мерници и оборудване за наблюдение
  • комуникационни и електронни бойни средства, радарно оборудване
  • ремонтни дейности, съдействие за обучение, интендантско имущество
  • системи за инженеринг, проекти, техническа помощ и трансфер на технологии за отбранителната промишленост

В експортната листа на Кинтекс все по-голям е броят на новите модерни продукти, проектирани в институтите и заводите на българската отбранителна индустрия.

Тези разработки са главно в сферата на информационните технологии, комуникационна техника, радари и други средства за електронна война. Всички от тях са специално проектирани да работят в рамките на една много широка гама от географски и климатични условия.

Освен изпълнението на външната търговия, Кинтекс изпълнява развитие и внедрителска дейност на технически средства за нуждите на армията – “Звено за наблюдение и разузнаване монтаж – Forward наблюдение Post”, “Система за наземно наблюдение”, “Контрол и навигация Network Terminal Wireless”, “тактическа комуникационна платформа”, “Gun-Fire компютър”, автоматизирана артилерийска система за управление „Вулкан”.

Опит в миналото

Повече от 50 години Кинтекс изпълнява договори за доставка на въоръжение и боеприпаси, както и инженерни проекти за страни в Африка, Азия и Близкия изток.

Международно сътрудничество

Кинтекс поддържа традиционно добри отношения с редица държавни институции на много чужди армии и полицейски сили от всички краища на света. Заедно с това, в експортната листа на Кинтекс делът на продукцията по стандартите на НАТО непрекъснато се увеличава.

Съвместни проекти с чуждестранни фирми също са приоритет в дейността на Кинтекс.

: Сертификати

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008, TUV Rheinland.

: Галерия

  1. Кинтекс ЕАД
  2. Кинтекс ЕАД