: Представител

Хосе Мануел Галистео
Изпълнителен Директор

 1. Хосе Мануел Галистео

: Предмет на дейност

“Максам България АД” е специализирана в производството на:

 • експлозиви за промишлени цели
 • снаредяване на боеприпаси
 • утилизация на боеприпаси

Всички изделия притежават СЕ сертификат за качество.

Основни групи изделия, произвеждани във фирмата са:

 • прахообразни взривни вещества
 • нафтоселитрени взривни вещества
 • грубодисперсни
 • пресовки
 • ръчни гранати
 • снарядяване на осколъчно-фугасни снаряди и боеприпаси с бял фосфор

Утилизация на боеприпаси

“МАКСАМ БЪЛГАРИЯ” АД – гр. Габрово разполага с технически, технологични и логистични възможности и притежава богат опит в разснарядяването на артилерийски, инжинерни, ВВС и ВМФ боеприпаси с изтекъл срок на годност.

Участъкът за демилитаризация и утилизация е преоборудван и доизграден през 2006-2010 г. по проект на новия мажоритарен собственик – испанската фирма “Максам Корп”. Съоръженията позволяват безопасно и съобразено с изискванията за опазване на околната среда разснарядяване на боеприпасите и използването или унищожаването на компонентите им.

Днес фирмата има една от най-модерните инсталации за демилитаризация и утилизация в Европа и разчита на опита на инженерните отдели по демилитаризация в Испания, които имат над двадесет и пет годишен опит в тази област.

Профил на фирмата

: Сертификати

Фирмата е сертифицирана в съответствие с международни стандарти EN ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007, AQAP 2110.

: Галерия

 1. Максам България АД
 2. Максам България АД
 3. Максам България АД
 4. Максам България АД
 5. Максам България АД
 6. Максам България АД
 7. Максам България АД
 8. Максам България АД