: Представител

Инж. Иван Гарчев
Изпълнителен Директор

Инж. Никодим Казанджиев
Изпълнителен Директор

Инж. Лука Гарчев
Заместник Изпълнителен Директор

 1. Инж. Иван Гарчев
 2. Инж. Никодим Казанджиев
 3. Инж. Лука Гарчев

: Предмет на дейност

“Оптикоелектрон Груп” АД е едно от най-високотехнологичните предприятия в страната, специализирано в производството на оптикомеханични, оптикоелектронни и лазерни прибори и системи за нуждата на отбраната и сигурността. Дружеството има почти 40 годишна история и съхранени традиции в областта на оптичното приборостроене, като е признато като най-голямото предприятие в България и едно от водещите на световния пазар за специална продукция.

„Оптикоелектрон Груп” АД има пълен цикъл на производство и е специализиран в проектирането, производството и търговията на оптикомеханични и оптикоелектронни системи и изделия, оптични възли и компоненти, прецизна механика, както и формообразуващи инструменти и приспособления. Изграден е върху 260 000 кв.м. терен, обособен като индустриален парк и разполага със 108 000 кв.м. производствени площи.

Над 97% от продукцията на холдинга се реализира на пазарите на ЕС, Северна Америка и Близкия Изток. „Оптикоелектрон Груп” АД притежава сертификат за качество ISO 9008:2000, сертификат NATO “SECRET”, присвоен код NCAGE за производител/търговец в кодификационната система на NATO, статут на официален доставчик на стоки за Американското правителство – DUNS регистрация, достъп за работа с национална класифицирана информация и достъп за работа с информация NATO “SECRET”.

Ключови продукти в портфолиото на дружеството:

 • зенитни и наземни артилерийски и стрелкови мерници за стрелба в дневни и нощни условия
 • дневни и нощни наблюдателни и мерни уреди и системи за бронетанкова техника
 • лазерни далекомери
 • системи за охранителна дейност и видео наблюдение

Профил на фирмата

Виждаме невидимото от 1971

: Сертификати

 1. Оптикоелектрон Груп АД - Сертификат
 2. Оптикоелектрон Груп АД - Сертификат
 3. Оптикоелектрон Груп АД - Сертификат

: Галерия

 1. Оптикоелектрон Груп АД
 2. Оптикоелектрон Груп АД
 3. Оптикоелектрон Груп АД
 4. Оптикоелектрон Груп АД
 5. Оптикоелектрон Груп АД
 6. Оптикоелектрон Груп АД
 7. Оптикоелектрон Груп АД
 8. Оптикоелектрон Груп АД
 9. Оптикоелектрон Груп АД
 10. Оптикоелектрон Груп АД
 11. Оптикоелектрон Груп АД
 12. Оптикоелектрон Груп АД