: Представител

Инж. Иван Чолаков
Изпълнителен Директор

 1. Инж. Иван Чолаков

: Предмет на дейност

Компанията е специализирана в конструирането и производството на оптични, оптикомеханични и оптикоелектронни компоненти, възли и изделия с гражданско, правораздавателно и военно приложение. Внедрена е CAD/CAM система за проектиране, анализ, изработване и тестване на изделията в единна електронна среда. Фирмата е интегрирала и ERP – система за бизнес управление на ресурсите на всички оперативни нива – доставки, производство, продажби, финанси и счетоводство.

Продукти с правораздавателно приложение

Интегрираната система за наблюдение и защита на черноморската граница на Република България „Синя” граница, която подсигурява българската гранична полиция с всички необходими за морските операции средства – да засича, идентифицира и проследява морски плавателни съдове и други нелегално преминаващи нарушители в зоната на тяхната отговорност (териториални води, ексклузивната икономическа зона и зоната за издирване и спасяване) е изградена от консорциум АТО. „ОПТИКС” АД в ролята си на неин основен представител доставя и интегрира 100% от електро-оптичното оборудване, с чиято помощ се извършва 24-часово постоянно наблюдение и предаване на информацията в реално време във всякакви атмосферни условия (в пълен мрак, гъста мъгла, снеговалеж, висока задименост и запрашеност) на цели и обекти, разположени в радиус от 21 километра.

Интегрираната система за наблюдение и защита на черноморската граница на Република България „Синя” граница осигурява изпълнението на описаните операции чрез техническо взаимодействие с други подобни системи на държавите членки на Европейския Съюз и НАТО.

Военни продукти

 • Дневни мерници: ODS-4M; колиматорен- тип „червена точка” MK-6; за гранатомет PGO-7VU
 • Нощни мерници: ONS-3; ONS-4M; ONS-4V
 • Нощни приставки: NVA-8; NVA-75
 • Очила за нощно виждане: едноканални DIANA; двуканални DIANA TT; авиаторски DIANA A
 • Бинокли за нощно виждане: DIANA 3X/4X/5X/6X/10X
 • Монокуляри за нощно виждане: DIANA M40/ M50
 • Термовизионни уреди: мерници IdentifieR-50/100; монокуляр Diana IR; камери – eXviZion; Minion; Goliath
 • Мобилни наблюдателни системи: TERMA; TEROMA

Ловни продукти

 • Термовизионни мерници IdentifieR Snapshot
 • Дневни мерници МК-6 Speedaim
 • Уреди за нощно виждане и прицел: мерник Firefly 3; приставка Marksman-75; бинокъл Forester 3; монукуляр Boarhunter 40; очила Hillwalker 50

Граждански продукти

 • Заготовки, лещи, сборки, призми, плоско-паралелни пластини, клинове, оптични скали, филтри, светоотделители, огледала, еднослойни и многослойни покрития върху стъкло и кристали, инструментална екипировка, оптични детайли от различни видове кристали и лазерни субстрати; корпусни и ротационни механични детайли със сложна конфигурация и висока точност.

Продукти с медицинско предназначение

 • комплекти лещи за тестване, многофункционални очила, овутест

Други дейности

 • Комплексни системи за охрана; интегрирани системи за мониторинг и наблюдение на обекти със стратегическо предназначение; сервиз; производство и тестване на оптикомеханични възли; монтаж, настройка и ремонт на оптикоелектронни възли и изделия; провеждане на изпитания на детайли, уреди и системи; тестове на нощни и термовизонни уреди

Профил на фирмата

: Сертификати

Има изградена и действаща петорно интегрирана система за управление, която включва следните международни стандарти:

 • ISO 9001:2015 – Управление на качеството
 • ISO 14001:2015 – Опазване на околната среда
 • OHSAS 18001:2007 – Здравословни и безопасни условия на труд
 • ISO 27001:2013 – Информационна сигурност
 • AQAP 2110 – Военен стандарт на NATO
 1. Оптикс АД - Сертификат
 2. Оптикс АД - Сертификат
 3. Оптикс АД - Сертификат
 4. Оптикс АД - Сертификат
 5. Оптикс АД - Сертификат

: Галерия

 1. Оптикс АД
 2. Оптикс АД
 3. Оптикс АД
 4. Оптикс АД
 5. Оптикс АД
 6. Оптикс АД
 7. Оптикс АД
 8. Оптикс АД
 9. Оптикс АД
 10. Оптикс АД
 11. Оптикс АД
 12. Оптикс АД
 13. Оптикс АД
 14. Оптикс АД
 15. Оптикс АД
 16. Оптикс АД