: Представител

Инж. Петър Георгиев
Изпълнителен Директор

 1. Инж. Петър Георгиев

: Предмет на дейност

Развойна дейност, производство и търговия на изделия със специално предназначение:

 • возими, носими и стационарни радиосмутители за защита от импровизирани взривни устройства
 • КВ/УКВ радиосмутители за радиоелектронна борба, доставяни до целта с артилерийски носител – „Стършел”, „Чадър”
 • проводни средства за свръзка – аналогови полеви телефонни апарати
 • УКВ радиостанции
 • мобилни комуникационни апаратни и командно-щабни машини
 • интеграция на системи за наблюдение и охрана на граници и обекти от национално значение
 • наземни радари
 • устройства за защита на информацията

Други дейности

Развойна дейност, производство и търговия на изделия с гражданско предназначение:

 • навигационни морски радари
 • специализирана електроника за осветителната индустрия включително осветителни тела със светодиоди, електронни трансформатори, захранвания
 • компоненти и усилватели за кабелни телевизионни мрежи, системи за колективно приемане на сателитни телевизионни програми
 • електронни изделия за бита
 • гама от мултифункционални дисплеи за поточна информация, цифрови валутни табла, както и едноцветни, многоцветни и пълноцветни светодиодни екрани за вътрешно и външно приложение в банки, стадиони, офиси и други подходящи места
 • резервни части и принадлежности за автомобили
 • компоненти – феритни, пиезокерамични и стеатитови детайли и възли, конектори тип F, N, SMB, SMA, тип “Canon” и др.

Технологични възможности:

 • развойна дейност със собствени сили и в сътрудничество с други фирми и научни институти в страната и чужбина
 • проектиранe и изработка на инструментална екипировка
 • прецизна метало-пресова и механична обработка на ротационни и корпусни детайли, включително огъване и лазерно рязане
 • леене под налягане на алуминиеви и цинкови сплави
 • пресоване и шприцоване на бакелит, пластмаси и гуми
 • галванотехнически и лакобояджийски покрития
 • проектиране и изработка на феритни, пиезокерамични и стеатитови детайли
 • насищане на печатни платки – SMD поточна линия, вкл. спойка вълна
 • електронен монтаж и производство на електронни блокове
 • електромеханичен монтаж на възли и готови изделия

Бизнес дейности – контакти

Производство на и търговия с отбранително оборудване и работа като поддоставчик.

Профил на фирмата

Корпоративен преглед

Светодиодните осветители – решения на бъдещето

: Сертификати

Има изградена и действаща система за осигуряване на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001: 2008.

: Галерия

 1. Самел-90 АД
 2. Самел-90 АД
 3. Самел-90 АД
 4. Самел-90 АД
 5. Самел-90 АД
 6. Самел-90 АД
 7. Самел-90 АД
 8. Самел-90 АД
 9. Самел-90 АД
 10. Самел-90 АД
 11. Самел-90 АД
 12. Самел-90 АД
 13. Самел-90 АД
 14. Самел-90 АД
 15. Самел-90 АД
 16. Самел-90 АД
 17. Самел-90 АД
 18. Самел-90 АД
 19. Самел-90 АД
 20. Самел-90 АД
 21. Самел-90 АД
 22. Самел-90 АД
 23. Самел-90 АД
 24. Самел-90 АД
 25. Самел-90 АД
 26. Самел-90 АД
 27. Самел-90 АД
 28. Самел-90 АД
 29. Самел-90 АД
 30. Самел-90 АД
 31. Самел-90 АД
 32. Самел-90 АД