: Представител

Инж. Петьо Милков
Изпълнителен Директор

 1. Инж. Петьо Милков

: Предмет на дейност

Разработване и производство на сложни изделия и системи с военно и гражданско предназначение.

 • Наземни радари за близко разузнаване и охрана
 • Брегови радиолокационни системи за наблюдение и контрол
 • Морски и речни навигационни радари
 • Радари за обзор на летателното поле
 • Модулни механични конструкции за диспечерски центрове

Технологични възможности:

 • Леярен цех
 • Цехове за обработка на листов материал (стомани и цветни метали)
 • Цехове за универсална и програмна механична обработка
 • Цехове за нанасяне на галванични и лакобояджийски покрития
 • Цехове за производство и монтаж на печатни платки
 • Лаборатория за електро и механико-климатични изпитания
 • Инструментален завод

Дейности за бизнес – контакти

Черно море АД – Варна очаква предложения:

 • От партньори за съвместно производство и промишлено коопериране
 • За посредничество при реализация на продукцията в страната и чужбина
 • За съвместни инженерингови проекти

Профил на фирмата

: Сертификати

Система за управление на качеството ISO 9001:2008.

: Галерия

 1. Черно Море АД
 2. Черно Море АД
 3. Черно Море АД
 4. Черно Море АД
 5. Черно Море АД
 6. Черно Море АД
 7. Черно Море АД
 8. Черно Море АД
 9. Черно Море АД
 10. Черно Море АД
 11. Черно Море АД
 12. Черно Море АД
 13. Черно Море АД
 14. Черно Море АД