: Представител

д-р инж. Добрин Иванов
Управител

  1. д-р инж. Добрин Иванов

: Предмет на дейност

Трансмобил ООД е частна компания създадена през 1990 г. в София. Компанията е специализирана в областта на търговията с въоръжения и боеприпаси, машини и съоръжения за военнно производство, военна техника. Сътрудници и консултанти на компанията са хора със значителен опит във военната индустрия, което ни позволява да анализираме и решаваме комплексни задачи според нуждите на клиента.

Трансмобил ООД притежава държавен лиценз и регистрация за износ, внос и трансфер на продукти, свързани с отбраната.

Сфери на дейност

Ние сме специализирани в следните направления:

  • търговия с военно оборудване, оръжия, муниции, машини и съоръжения за военнно производство, военна техника,
  • дейностти в областта на инжинеринга, анализ на състоянието на боеприпаси с дълъг срок на съхранение и утилизация,
  • възстановяване ресурса и модернизация на бронетехника,
  • разработка, финансиране и реализация на собствени инженерингови решения за производство на артилерийски и стрелкови боеприпаси.

Международна дейност и експертиза

Ние работим в сътрудничество с множество чуждестранни държавни и частни структури и компании. Нашата цел е да предоставяме на нашите клиенти продукция с най-високо качество и да постигаме дългосрочни бизнес отношения. Нашият професионализъм и дългогодишен опит в областта на военната индустрия са международно признати.

: Сертификати

: Галерия

  1. Transmobile - офис