: Представител

Инж. Валери Митков
Председател на борда на директорите

  1. Инж. Валери Митков

: Предмет на дейност

Разработване, производство и търговия с взривни вещества, средства за взривяване и инженерни боеприпаси.

Основна производствена програма

Видекс АД произвежда:

  • Взривни материали – Видексит, Амонит 6, Амонит 6 ЖВ, ГДА-ЛМ, АНФО-Л, Балканит, Скаленит, Метанит и други
  • Средства за взривяване – пентолитови бустери, неелектрическа система за взривяване ВИДЕКСДЕТ
  • Ръчни гранати и инженерни боеприпаси

Продукцията на Видекс АД цели да задоволи нуждите от прахообразни взривни вещества, грубодисперсни амонити и средства за взривяване на вътрешния и на международните пазари.

Други дейности

Транспорт, спедиция и охрана на опасни товари, проектиране и извършване на взривни работи.

Профил на фирмата

: Сертификати

Видекс АД има изградена и работеща Система за управление на качеството ISO 9001:2000 и е в процес на сертифициране по ISO 14001 – Система за управление на околната среда и OHSAS 18001 – Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд. Продуктите на дружеството притежават сертификати за “CE” марка в съответствие с Директива на Съвета на Европа 93/15/EEC и сертификати за съответствие в изпълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценка на съответствието на взривни вещества за граждански цели.

: Галерия

  1. Видекс АД
  2. Видекс АД
  3. Видекс АД
  4. Видекс АД
  5. Видекс АД