: Представител

Д-р инж. Иван Гецов
Изпълнителен директор

 1. Д-р инж. Иван Гецов

: Предмет на дейност

Разработва и произвежда широка гама продукти със специално предназначение, за някои от които е единствен производител в света. Продуктите могат да бъдат обособени в няколко основни групи:

 • Гранати към гранатомети РПГ-7 и СПГ-9 и оръдие 2А-28 с бойни части с кумулативно, тандемно-кумулативно, кумулативно-осколъчно, осколъчно-фугасно, термобарично и проникващо действие
 • Реактивни гранати за еднократна употреба с кумулативно (РПГ-22), термобарично (DREBG-73) и осколъчно-фугасно (РОГ-22) действие
 • Осколочно-фугасни, кумулативни и осветителни артилерийски изстрели с различен калибър
 • 81 мм, 82 мм и 120 мм минометни изстрели с термобарично действие
 • 122 мм реактивни снаряди към реактивна система за залпов огън БМ-21 “Град”
 • Неуправляеми авиационни ракети “въздух-земя” с калибър 57 мм и 80 мм
 • Противотанкови управляеми реактивни снаряди – “Фагот”, “Фактория”, “Конкурс”, “Малютка” и “Метис”
 • Механични и електромеханични взривателни и възпламенителни устройства за различни боеприпаси
 • Производство на гилзи за артилерийски боеприпаси с калибър 100 мм, 105 мм, 122 мм, 152 мм
 • Барутни заряди за артилерийски боеприпаси
 • Промишлени взривни вещества

Други дейности

 • Успешно извършва преатестация и възстановяване на експлоатационните характеристики на всички видове управляеми изделия от типа ПТУРС
 • Извършва утилизация на боеприпаси
 • Разработва и произвежда инструментална екипировка, формообразуващ инструмент, прибори, машини и съоръжения за оборудване на механичното, галваничното, термичното и специалното производство

“ВМЗ” ЕАД има издаден пълен лиценз за износ, внос и трансфер на оръжия и освен утвърден производител, e и надежден търговски партньор.

: Сертификати

Във “ВМЗ” ЕАД е внедрена система за управление на качеството, сертифицирана за съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2008 и на стандарта на НАТО AQAP 2110.

Доброто качество и съответстващите на съвременните изисквания тактико-технически характеристики на продуктите, произвеждани във “ВМЗ” ЕАД, са оценени и от специалистите от Министерството на отбраната на Р България, като част от продуктите са приети на въоръжение в Българската армия, а други са в процес на приемане на въоръжение.

 1. Вазовски машиностроителни заводи ЕАД - Сертификат
 2. Вазовски машиностроителни заводи ЕАД - Сертификат
 3. Вазовски машиностроителни заводи ЕАД - Сертификат

: Галерия

 1. Вазовски машиностроителни заводи ЕАД
 2. Вазовски машиностроителни заводи ЕАД
 3. Вазовски машиностроителни заводи ЕАД
 4. Вазовски машиностроителни заводи ЕАД
 5. Вазовски машиностроителни заводи ЕАД
 6. Вазовски машиностроителни заводи ЕАД
 7. Вазовски машиностроителни заводи ЕАД
 8. Вазовски машиностроителни заводи ЕАД
 9. Вазовски машиностроителни заводи ЕАД
 10. Вазовски машиностроителни заводи ЕАД