Bulgarian Defence Industries Association
Сдружение Българска Отбранителна Индустрия